Pomoc s notářským zápisem

Pomoc se zápisem do katastru

Pomoc s přepisem nemovitosti

Náš tým zaměstnanců a externích partnerů zajišťuje kompletní servis, řízení a realizaci konkrétních projektů s trvalou angažovaností a supervizí týmů advokátů v České republice a Chorvatsku. zajištění právní podpory (jistoty). – zakládání firem pro cizince – prověřování údajů přes katastr a pozemkové knihy – uzavírání kupních smluv v jazyce kupujícího – předložení návrhu na registraci vlastnických práv do katastru nemovitosti – změny katastrálních údajů na jméno kupujícího – dle potřeby majetkové, právní vypořádání ve prospěch kupujícího –  ručíme za kvalitu našich služeb. 

Úschovna

Kupní smlouvy

Překlady